Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Birimin Kuruluş Mevzuatı

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir.  Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, maaş, yolluk ve ek ders hizmetlerini yerine getirmek, Satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmektir. Üniversitenin tüm birimlerinde bulunan kantin, çay ocağı, kafeterya, fotokopi odaları ve hizmetin gerektirdiği bazı kamusal alanların kiraya verilmesi işlerini yürütmektir. Doğu ve batı yerleşkelerinin telefon santral hizmetlerini sağlamaktır.

Yayın Tarihi: 13/12/1901
Okunma Sayısı: 8873
Döküman Arşivi